www.belgium.be Logo of the federal government
Categorieën
Nieuws

De nieuwe regering zet vol in op incubatoren

De nieuwe regering zet vol in op incubatoren

Bij Nido lazen we met plezier volgende passage uit het regeerakkoord:

“Er worden incubatoren opgericht die de ontwikkeling van digitale projecten binnen de administratie faciliteren en maximaal samenwerken met de privésector. Er komen kleinschalige testprojecten inzake GovTech waar innovatieve start-ups en scale-ups kunnen aan werken.”

Een ruggensteun voor ons innovatielab die vandaag al volop meewerkt aan deze doelstelling met o.a. Gov Buys Innovation. Het lijkt er dus op dat Nido met de juiste dingen bezig is. We zijn ook zeer blij met de aanstelling van Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Petra De Sutter.

Lees hier het reageerakkoord en de beleidsnota van de Minister

en nota van de Minister (PDF)