www.belgium.be Logo of the federal government

Over Nido

Over Nido

Wie zijn we?

Nido is het innovatielab voor de overheid en biedt ambtenaren een veilige omgeving en een slimme aanpak om
te experimenteren met nieuwe en duurzame oplossingen voor challenges van de overheid

Onze missie

We ondersteunen overheden door:

  • challenges binnen organisaties mee te detecteren, te verwoorden en zichtbaar te maken,
  • samen op een doordachte manier en met een open vizier challenges aan te pakken
  • het aankopen van experimenten m.b.t. innovatieve toepassingen mogelijk te maken,
  • begeleiding te geven bij incubatietrajecten waarbij experimenten worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd,
  • een nationaal en internationaal innovatie- ecosysteem te creëren waar kennis en ervaringen kunnen gedeeld worden met als doel innovatie binnen de publieke sector te versnellen.

Team NIDO

Clémence Thibaut

Clémence Thibaut

The French Eggs

Sven

Sven De Rom

The Nest Builder

Frédéric

Frédéric Baervoets

The Challenger

Nina Genovese

The Enabler

Laurien

Laurien Mues

The Facilitator