Innovatiearchitectuur in België

Nido neemt volgens PSI-CO belangrijke rollen op in de innovatiearchitectuur in België

PSI-CO staat voor Public Sector Innovation Through Collaboration en is een onderzoek van verschillende Belgische universiteiten in opdracht van Belspo.  De overkoepelende onderzoeksvraag is:

Hoe en onder welke voorwaarden bevorderen samenwerkingen tussen besturen het initiëren, toepassen en verspreiden van innovaties in beleid en diensten?

Het innovatielab Nido wordt door de studie gezien als een speler in de innovatiearchitectuur in België die verschillende rollen opneemt om innovatie mogelijk te maken. Onder meer de transversale positionering van het innovatielab en de rol van knowledgebroker van (best) practices worden positief geëvalueerd omdat het innovatie over de bevoegdheidsdomeinen mogelijk maakt.

Meer info over deze studie vind je hier: Onderzoeksproject (belspo.be)